Hernieuwbare Warmte Ypenburg

De website wordt niet meer actief onderhouden.
Kijk voor meer informatie over duurzaamheid op: www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl of www.duurzaamypenburg.nlSuccesvolle Informatiebijeenkomst

Op maandag 24 november 2014 vond in het kerkgebouw ‘De Toevlucht’ op Ypenburg een informatiebijeenkomst plaats van Duurzaam Ypenburg voor geïnteresseerde bewoners. Ruim 40 bezoekers hebben zich laten informeren over energiebesparende mogelijkheden en wat deze kunnen opleveren per huishouden.

Wat betekent energie besparen voor u?

Naast informatie over energiebesparende mogelijkheden en wat deze maatregelen voor een ieder betekent, werden er vanuit de werkgroep een tweetal presentaties gegeven. Eén over het plaatsen van zonnepanelen: Hoe werkt het? Wat zijn de argumenten voor en tegen aanschaf? En hoe kan ik ze plaatsen? Deze informatie is voor geïnteresseerden pakkend samengevat in een factsheet over Zonnepanelen. Daarnaast een presentatie over bewustwording van energieverbruik: meten is weten. Hoeveel energie gebruik ik en waar gaat het aan op!

De bezoekers konden diverse marktpartijen bezoeken die informatie gaven over verschillende duurzame maatregelen. De aanwezige marktpartijen waren: zonnepanelen leveranciers SolSolutions, Solarez en xs2solar, Ardo de Graaf Advies met de Elga warmtepomp en EnergieGarant/DGK Installaties met meerdere oplossingen waaronder warmtepomp en een systeem waarmee in elke kamer de temperatuur onafhankelijk geregeld kan worden.

“Een zeer geslaagde avond”, aldus Karel van den Boogaard optredend als gastheer van de avond, “zoveel interesse door particulieren voor energiebesparende maatregelen. Een teken dat het onderwerp leeft onder de bewoners en dat we hier vooral mee door moeten gaan!”.

www.duurzaamypenburg.nl

Bewoners van Ypenburg waren zeer enthousiast. Enkele uitspraken zijn “zeer informatief en interessant” en “ik ga er eens goed over nadenken en thuis bespreken!”. Ook de marktpartijen waren tevreden. Was u niet in staat om de bijeenkomst bij te wonen, en bent u geïnteresseerd in energiebesparende maatregelen? Of wilt u informatie over de verschillende marktpartijen? U kunt het vinden op de website van Duurzaam Ypenburg: www.duurzaamypenburg.nl. Ook kunt u daar uw vragen stellen en diverse factsheets over Zonnepanelen, Warmtepompen, Mobiliteit en overige Energie besparende maatregelen opvragen.

Duurzaamheid

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Bewonersplatform Ypenburg (BPY) en de projectgroep Duurzaam Bosweide. De gemeente Den Haag ondersteunt dit soort initiatieven. Sinds eind 2012 is een werkgroep Duurzaam Bosweide opgericht die in nauw overleg met de bewonersvereniging Bosweide samenwerkt. Het doel van deze werkgroep is om duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, binnen de wijk te stimuleren: bewoners bewegen energiebesparende maatregelen te nemen.


‘Buurzaam’ Bosweide

Op zondag 12 oktober 2014 konden bewoners van Bosweide met eigen ogen verschillende energiebesparende maatregelen bekijken bij medebewoners. De maatregelen varieerden van geïnstalleerde zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen tot aan een huis dat de verwijderde stadsverwarmings- installatie van Eneco opvangt met verschillende aanpassingen in huis.

Open middag

Op 12 oktober was de open middag Duurzaam Bosweide: Buurzaam Bosweide. Hier konden Bosweide bewoners informatie krijgen van medebewoners die op verschillende manieren energie besparen. De meest populaire maatregel is het installeren van zonnepanelen. Een aantal huizen heeft een warmtepomp, elektrische auto’s, warmtepompen en overige maatregelen zoals een energie monitor. In totaal hebben zo’n 40 geïnteresseerden een bezoek gebracht aan 14 huizen.

Ontkoppeling van Eneco

Een van de meest interessante adressen die op Buurzaam Bosweide bezocht kon worden was een huis aan de kruising van de Laan van Kans en de Guirlande. Dit huis is een van de eerste huizen dat er in geslaagd is zich volledig van de stadsverwarming van Eneco te onttrekken. De stadsverwarmingsinstallatie is door Eneco verwijderd, waardoor geen vastrecht meer betaald hoeft te worden. Het huis draait volledig op de energie die geleverd word door de zonnepanelen en de warmtepomp. Het huis heeft een systeem waarbij alle radiatoren onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden en voor iedere kamer een aparte temperatuur ingesteld kan worden.

Vervolg

Alsnog interesse om eens een kijkje te nemen? Kom dan op maandag 24 november naar de informatiebijeenkomst van Duurzaam Ypenburg in het kerkgebouw ‘De Toevlucht’ in Ypenburg (Laan van Hoornwijck 140). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Bewonersplatform Ypenburg (BPY) en de projectgroep Duurzaam Bosweide.